Zakup i dostawa nowowybudowanych wagonów platform 80’ do przewozów kontenerów

Zakres projektu

Projekt „Zakup i dostawa nowowybudowanych wagonów platform 80’ do przewozów kontenerów” obejmuje zakup i dostawę 310 nowo budowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (serii Sggrs) do przewozu kontenerów intermodalnych.
Kontrakt na zakup platform intermodalnych został podpisany we wrześniu 2013 r. i jest to jedna z największych tego typu transakcji dotyczących towarowego taboru kolejowego, realizowanych w ostatnich latach w Polsce.

Finansowanie

Projekt „Zakup i dostawa nowowybudowanych wagonów platform 80’ do przewozów kontenerów” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu: VII - Transport przyjazny środowisku, Działania: 7.4 - Rozwój transportu intermodalnego.

Wartość całkowita projektu: 109 378 494,95 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 88 293 172,82 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 26 487 951,84 zł

Cele i korzyści z realizacji projektu

Celem projektu „Zakup i dostawa nowowybudowanych wagonów platform 80’ do przewozów kontenerów” jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków, czemu służyć ma zakup nowych platform do przewozu kontenerów.

Do korzyści wynikających z realizacji projektu zaliczyć można:

  • zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków,
  • zwiększenie wolumenu przewozów intermodalnych.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska