PKP Cargo - logotyp

Projekt zakupu i dostawy nowych wagonów

Zakres projektu

Projekt obejmuje zakup i dostawę 330 nowo budowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (serii Sggrs) do przewozu kontenerów intermodalnych.
Kontrakt na zakup platform intermodalnych został podpisany we wrześniu 2013 r. i jest to jedna z największych tego typu transakcji dotyczących towarowego taboru kolejowego, realizowanych w ostatnich latach w Polsce.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu: VII - Transport przyjazny środowisku, Działania: 7.4 - Rozwój transportu intermodalnego.

Wartość całkowita projektu: 117 077 670 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 95 029 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 28 508 700 zł

Cele i korzyści z realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków, czemu służyć ma zakup nowych platform do przewozu kontenerów.

Do korzyści wynikających z realizacji projektu zaliczyć można:

  • zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków,
  • zwiększenie wolumenu przewozów intermodalnych.

IiŚ - logo

Projekt współfinansowany prez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UE - logo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska